Kto sme Naše poslanie Projekty Ďakujeme Vedeli ste, že... Kontakt Hosting zadarmo od WebSupport.sk


späť
DRŽME SA ZA RUKY

Začiatkom tohto roku sme začali spoluprácu s neziskovou organizáciou FORUM. Pre deti a mládež z Košíc a okolia sme spoločne pripravili projekt pod názvom DRŽME SA ZA RUKY.

Cieľom projektu je podpora umelecky nadaných handicapovaných detí a mládeže a súbežná integrácia týchto detí v rámci spoločných aktivít medzi zdravých rovesníkov.

Projekt pozostáva z nasledujúcich podujatí:

  • Benefičný koncert „USMEJ SA NA MŇA“, február 2005 – na kocerte vystúpia hudobné skupiny I. M. T Smile, Desmod, Zuzana Smatanová, Anna Gaja a samozrejme aj deti zo špeciálnych škôl. Súčasťou koncertu bude prezentácia výtvarných prác detí a mládeže z umeleckých a špeciálnych škôl. Výťažok z benefičného koncertu je určený na zorganizovanie letného detského tábora.

  • TALENT FORUM, máj 2005 - prezentačná výstava prác detí a mládeže, ktoré vznikli ako výsledok spolupráce (spoločné pracovné stretnutia) medzi zdravými a výnimočnými handicapovanými deťmi. Práce budú tematicky zamerané na mesto Košice, životné prostredie a imaginárny svet detí a mládeže. Podujatie bude doplnené vystúpeniami známych umelcov, súťažami, a ďalšími sprievodnými aktivitami. Výťažok z Talent FORUM je určený školám a organizáciám, ktoré sa venujú výchove týchto detí a mládeže.

  • Letný detský tábor „SPOLU JE NÁM DOBRE“, júl 2005 - súčasťou tábora bude špeciálny edukačný program, ktorý bude zohľadňovať špecifiká jednotlivých druhov postihov; program bude klásť dôraz na formovanie kladného vzťahu detí a mládeže oboch skupín k prírode, životnému prostrediu a výtvarnému umeniu, a to prostredníctvom tvorivých dielní priamo v exteriéri.

  • TALENT FORUM, november 2005 - prezentačná výstava prác detí a mládeže, ktoré vznikli ako výsledok spolupráce (spoločné pracovné stretnutia) oboch zainteresovaných skupín. Práce budú tematicky zamerané na Vianoce, rodinu a imaginárny svet detí a mládeže. Aj táto akcia bude spojená s vystúpeniami umelcov, súťažami a ďalšími sprievodnými aktivitami. Výťažok z nej je určený školám a organizáciám, ktoré sa venujú výchove týchto detí a mládeže.