Kto sme Naše poslanie Projekty Ďakujeme Vedeli ste, že... Kontakt Hosting zadarmo od WebSupport.sk


späť
Thanksgiving Charity Drive 2005

V rámci charitatívnej zbierky Americkej obchodnej komory sme získali prostriedky na zakúpenie spätného projektora a episkopu ( projekčná technika).

Táto technika je určená na skvalitnenie vzdelávania žiakov Špeciálnej ZŠ na Vojenskej v Košiciach. Umožňuje pedagógom formou projekcie doplnkovej literatúry, tabuliek, obrazcov a malých 3D predmetov využívanie názorného spôsobu výuky predovšetkým odborných predmetov ( zemepis, prírodopis, chémia, fyzika) a súčasne zapojiť žiakov do tímovej práce v rámci vyučovania.